جلد کتاب تو آبی است یا صورتی؟

جلد کتاب تو آبی است یا صورتی؟

به گفته سخنگوی سازمان معلمان ایران تفکیک جنسیتی و تعمیم آن به محتوای آموزشی ریشه در نگرش غلط در روانشناسی کودک و نوجوان دارد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات