پیش‌بینی آب‌وهوای دنیا تا پنج سال آینده

پیش‌بینی آب‌وهوای دنیا تا پنج سال آینده

دمای جهانی در پنج‌سال آینده رکوردهایی جدید را به ثبت خواهد رساند. این وضع ناشی از انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای و به دام‌ انداختن بیشتر گرما و همچنین رویداد طبیعی ال‌نینو است

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات