اقتصاد خانوار از امسال تا ۱۴۰۲

اقتصاد خانوار از امسال تا ۱۴۰۲

تورم تولیدکننده به‌طور عام نشان می‌دهد شاخص قیمت محصولات تولید داخل چقدر افزایش یافته است. به معنای دیگر، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصول خروجی از بنگاه چه تغییراتی داشته است.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات