فعلا مریض نشوید؛ دارویی‌ها در حال زیر و رو کشیدنند

فعلا مریض نشوید؛ دارویی‌ها در حال زیر و رو کشیدنند

اوضاع دارو بیش از آن که دچار کمبود باشد درگیر به هم‌ریختگی است. به گفته یک فعال پخش دارو که در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت نخواسته نامش به میان آید، کمبود به آن شکلی که می‌گویند وجود ندارد. مشکل در پخش هم نیست. این مساله را باید در منافع برخی داروخانه‌ها و داروسازان پیگیری کرد.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات