بازدید از روستای مصادره شده تیمسار اویسی/ نگرانی از انتقادات صریح آذری قمی و وحید خراسانی/ رسم تخم مرغ شکستن جلوی ماشین

بازدید از روستای مصادره شده تیمسار اویسی/ نگرانی از انتقادات صریح آذری قمی و وحید خراسانی/ رسم تخم مرغ شکستن جلوی ماشین

  چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۷۶ / ۱۹ جمادى‌الثانى ۱۴۱۸/ ۲۲ اکتبر ۱۹۹۷   به قم به زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه (س) رفتم. بخشى از حرم را قُرُق کرده بودند. بعد از زیارت و سپس زیارت قبر حاجیه والده مرحومه به مرکز فرهنگ و معارف قرآن رفتم. از بخش‌هاى مختلف تحقیقات‏شان بازدیدکردم. قسمت عمده‌اش مربوط

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات