مولدسازی یعنی چه؟

مولدسازی یعنی چه؟

برای درک ارقام مولدسازی می‌شود به حجم نقدینگی اشاره کرد که در پایان پاییز امسال به حدود 6 هزار هزار میلیارد تومان رسید.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات