هزار و یک جنگ جاری در «منطقه خاکستری»

هزار و یک جنگ جاری در «منطقه خاکستری»

زد و خوردهای دیجیتال و اطلاعاتی بین تهران و تل آویو از انفجارهای امسال و پارسال در تاسیسات هسته‌ای نظنز تا تهاجم چند روز پیش گروه «سایه سیاه» به  شرکت اسرائیلی خدمات اینترنتی «سایبرسرو» نشان می‌دهد که مفهوم جنگ امروز تا چه حد متفاوت از گذشته است.   به گزارش ایران مامن، هفته گذشته بود

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات