کتک‌خوردنِ هالک ایرانی در میانه دعوای اصلاح‌طلب و اصولگرا

کتک‌خوردنِ هالک ایرانی در میانه دعوای اصلاح‌طلب و اصولگرا

چند روز از مسابقه (کتک خوردن) سجاد غریبی موسوم به هالک ایرانی مقابل رقیبش در امارات می‌گذرد اما جذابیت‌های ماجرا هنوز باعث می‌شود رسانه‌ها این رویداد را دستمایه مطالب خود قرار دهند.   رسانه اصلاحاتی «انتخاب» با اشاره به رسوایی هالک ایرانی، رقبای سیاسی خود را متهم کرده که قهرمانان بادکنکی پرورش می‌دهند.   انتخاب

مداد مشکی

نرخ ارز