مساله حجاب؛ جعبه پاندورای ۱۴۰۳

مساله حجاب؛ جعبه پاندورای ۱۴۰۳

درباره تبعات لایحه حجاب رسانه‌ها و ناظران بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند؛ از برانگیختن خشم شمار انکارناپذیری از شهروندان تا بی‌اعتمادی آنان به نظام بانکی و خارج کردن پول از آن

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات