کودکان کار با ظاهری لاکچری

کودکان کار با ظاهری لاکچری

حتما شما هم وقتی پشت چراغ قرمز توی ماشین منتظر بودید بچه هایی را مشاهده کرده اید که با چهره خاک گرفته شیشه ماشین ها را پاک می کنند یا فال و گل میفروشند، خیلی ها از روی ترحم به آنها  پول میدهند یا خرید میکنند. خیلی ها  هم برخوردهای متفاوت دارند.همه ما این بچه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات