آسیب‌پذیری غربی‌ها مقابل برنامه 863 حزب کمونیست

آسیب‌پذیری غربی‌ها مقابل برنامه 863 حزب کمونیست

همزمان با شدت یافتن تنش های سیاسی، تجاری، اطلاعاتی و سایبری کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده با چین بار دیگر توجهات مقامات غربی به فعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی این قدرت نوظهور جهانی جلب شده است؛ موضوعی که از ارزش تحلیلی و استراتژیک در بررسی روابط کشورهای غربی با دولت چین برخوردار

مداد مشکی

نرخ ارز