خشونت خانگی؛ هزاران قربانی پنهان و یکی بابک و خواهرش

خشونت خانگی؛ هزاران قربانی پنهان و یکی بابک و خواهرش

همه ما از قتل دردناک بابک و خواهرش به دست پدر و مادرشان در شوک هستیم. قساوت قلب موجود در جنایت به حدی است که وجدان جمعی را آزرده می‌کند. اما نباید فراموش کرد که بخشی از این شوک شدن ناشی از ناشی از تصور ایدئولوژیک و مقدسی است که طی سال‌ها از خانواده ساخته‌شده‌است.

توجه لایحه “حمایت از زنان در برابر خشونت” به «خروج زنان از کشور»

توجه لایحه “حمایت از زنان در برابر خشونت” به «خروج زنان از کشور»

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره حق خروج زنان از کشور گفت: طبق ماده ۵۷ لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” در صورت خودداری غیر موجه شوهر در اعطای اذن، زنان می‌توانند مستندات ضرورت خروج از کشور خود را به دادگاه تسلیم کنند و با رسیدگی خارج از نوبت

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات