خودرو در بورس؛ شارلاتانیزم یا شفافیت؟

خودرو در بورس؛ شارلاتانیزم یا شفافیت؟

به گزارش ایران مامن، «خودرو برای جلوگیری از رانت و دلالی و نیز رقابتی و شفاف کردن این صنعت وارد بورس می‌شود»؛ این سرجمع اظهارات دولتی‌ها، بورسی‌ها و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در افتتاحیه عرضه سهام خودرو در بازار سرمایه بود که اواخر مردادماه برگزار شد؛ روندی که با توجه به منافع پیدا و غالبا

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات