موروثی خوب، موروثی بد!

موروثی خوب، موروثی بد!

الیزابت دوم ملکه و رکورددار طولانی‌ترین دوران سلطنت در تاریخ بریتانیا آن‌چنان که رسانه‌ها اعلام کردند، دیروز پنجشنبه ۱۷ شهریور در ۹۶ سالگی درگذشت.   ملکه بریتانیا هر چند در اواخر بهار امسال هفتادمین سالگرد سلطنتش را جشن گرفت اما در دیدار با سومین نخست وزیر زن و تنفیذ حکم ریاست او بر دولت بسیار

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات