با پنج میلیون تومان جلوی سرقت‌های خشن را بگیریم!

با پنج میلیون تومان جلوی سرقت‌های خشن را بگیریم!

خشونت و سرقت‌های ریز و درشت این روزها زیاد پیش چشم مردم به نمایش درمی‌آید و باعث هول و هراس می‌شود.   اوضاع به شکلی است که برخی می‌گویند کوچه و خیابان حتی آن‌هایی که چندان خلوت هم نیستند دیگر برای مردان امن نیست چه رسد به زنان.   در این اوضاع برخی می‌گویند وجود

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات