فوتبال ما عین مملکت‌داری ما است و بالعکس

فوتبال ما عین مملکت‌داری ما است و بالعکس

فوتبال ما مشتی نمونه خروار سیاست‌ورزی ما است یا شاید عصاره مملکت‌داری را در فوتبال چکانده‌اند که بی‌قانونی در آن قاعده می‌شود و رانت‌خواری را جایزه می‌دهند. به همه این شباهت‌ها ورود اوباش به عرصه و زد و خورد با تماشاگران را هم باید اضافه کرد به نفع یا علیه برخی مدیران صورت می‌گیرد و در نهایت ارتباط با نیروهای خودسر تکذیب می‌شود

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات