هفت قدم به سمت خوددوست‌داشتن

هفت قدم به سمت خوددوست‌داشتن

همه می‌دانند تا خودمان را عمیقا دوست نداشته باشیم چیزی را نمی‌توانیم دوست بداریم. البته این برای آن‌هایی که «خود» را گم کرده‌اند و آن را در «دیگری» جست‌وجو می‌کنند صادق نیست.   هر وقت بر اثرِ خوردن به در و دیوارهای زندگی و کنده‌شدن یا دلزدگی از «دیگری»، «خود» را تنها دیدیم، ممکن است

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات