تجربه یا توهم نزدیک به مرگ؟

تجربه یا توهم نزدیک به مرگ؟

در غیاب برنامه‌های پرمخاطب رمضانی مانند «ماه عسل»، شو تلویزیونی مانند «زندگی بعد از زندگی» توانست مخاطبان زیادی پیدا کند؛ برنامه‌ای که طی سه سال گذشته مهمانانش در یک چیز مشترک بودند و آن تجربه نزدیک به مرگ (Near-Death Experience, NDE).   در رمضان ۱۴۰۱ تعداد بینندگان این برنامه در وبگاه تلوبیون بیش از ۲

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات