تبعات تهاجم آنگلوساکسونی به یمن

تبعات تهاجم آنگلوساکسونی به یمن

پس از کشیده‌شدن آتش جنگ غزه به دریای سرخ و حمله به یمن، این پرسش مطرح شد که آیا تشدید درگیری‌ها دو بازیگر اصلی تحولات منطقه یعنی ایران و ایالات متحده را دچار رویارویی مستقیم خواهد کرد؟

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات