ابرتورم چه زمانی بر سر ما می‌آید؟

ابرتورم چه زمانی بر سر ما می‌آید؟

در شرایطی که اواخر ماه گذشته رسانه‌ها از عبور ونزوئلا از شرایط ونزوئلایی و تبدیل ابرتورم 130 هزار درصدی به تک رقمی خبر دادند، چهره‌های اقتصادی و رسانه‌های غالبا منتقد دولت می‌گویند خودمان در مسیر ونزوئلایی شدن قرار داریم

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات