تنوع در گورستان خودروهای وطنی و کوتاه‌تر شدن دستِ خریداران

تنوع در گورستان خودروهای وطنی و کوتاه‌تر شدن دستِ خریداران

تابستان دو سال پیش که میلیون‌ها ایرانی با پراید خداحافظی کردند، اوضاع متفاوت با سال ۸۴ بود که خط تولید پیکان متوقف شد چون پراید نسخه‌ای تقریبا هم‌قیمت پیکان به حساب می‌آمد.   با توقف تولید پراید اما می‌شد نتیجه گرفت که کم‌درآمدها دیر یا زود باید با آرزوی خرید خودروی سواری خداحافظی کنند. طرح

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات