سال پررونق عشق پیری

سال پررونق عشق پیری

بنا بر اعلام سخنگوی سازمان ثبت احوال: ۸.۱ درصد ازدواج‌های انجام شده در سال ۱۳۹۸ مربوط به مردان سالمند ۶۰ ساله و بیشتر از آن بوده است. ۹ هزار و ۵۵۲ مورد از ازدواج های سال گذشته مربوط به مردان ۶۰ ساله و بیشتر از آن بوده است این در حالیست که فقط ۱۳۵۸ ازدواج

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات