بنزین پس کی گران می‌شود؟

بنزین پس کی گران می‌شود؟

«بنزین کی گران می‌شود؟»؛ با این که وزیر اقتصاد چهارم مردادماه اطمینان داد بنزین در ۱۴۰۱ گران نمی‌شود و نتیجه اجرای طرح آزمایشی بنزین روی میز رئیس‌جمهور قرار دارد، اما تقریبا همه متفق‌القولند دولتی که از گرانی نان و اقلام اساسی نمی‌گذرد تا یارانه آن را به تساوی تقسیم کند، از اعداد و ارقام عظیم

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات