اروپا مهیای استقلال اطلاعاتی از آمریکا می‌شود

اروپا مهیای استقلال اطلاعاتی از آمریکا می‌شود

ایجاد یک سازمان اطلاعاتی مستقل جهت مقابله با رسوخ‌پذیری کشورهای اروپایی برابر آمریکا موضوعی بود که در یکی از آخرین نشست‌های پارلمان اروپا مطرح شد؛ طرحی که به‌احتمال‌زیاد به جاسوسی آمریکا از اروپا و همکاری برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک با واشنگتن ارتباط دارد.   از دید تحلیلگران مسائل اروپا-آمریکا، بسیاری از قدرت‌های اروپایی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات