سرنخ‌ مسمومیت‌های دانشجویی

سرنخ‌ مسمومیت‌های دانشجویی

هفته اول آذرماه خبر رسید که تعداد زیادی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان با علایم بالینی مشابه مسمومیت با مواد غذایی یا آب آشامیدنی آلوده و ناسالم، به بهداری دانشگاه مراجعه کرده و به دلیل شدت بدحالی، به بیمارستان‌های این شهر منتقل شده‌اند. رییس دانشگاه صنعتی اصفهان تعداد این افراد را ۲۷۰ نفر اعلام

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات