انتقاد لطیف مرحوم مشکینی از صحبت‌های خاتمی درباره مظلومیت زنان

انتقاد لطیف مرحوم مشکینی از صحبت‌های خاتمی درباره مظلومیت زنان

سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۷۶ ساعت هشت، جلسه خبرگان داشتیم. چند سخنرانى قبل از دستور و بحث آیین‌نامه انجام شد. من هم سخنرانى کوتاهى داشتم، درباره نقش رهبرى و ضرورت تعاطف و نزدیکى رهبرى و مردم و غلط ‏بودن تبلیغاتى‏ که براى جداکردن رهبرى از مردم و کم‏رنگ ‏کردن نقش رأى مردم، خوراک به دشمنان مى‌دهد.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات