دردی که سفرهای استانی دوا می‌کند

دردی که سفرهای استانی دوا می‌کند

«سیدابراهیم رئیسی» که پایان هفته گذشته به کرمان سفر کرده بود، همه استان‌ها را یک دور به پایان برد و سپس در جلسه سران قوا شرکت کرد تا شنبه‌شب در نهاد ریاست‌جمهوری مورد تقدیر دو رئیس قوه دیگر قرار بگیرد.   به گزارش ایران مامن، در آخرین سفر استانی رئیسی، رسانه‌ها دولت و حامی آن

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات