عاشورا و ۲۸ مرداد؛ تصادف ۲ کودتا و قیاس ۲ جامعه

عاشورا و ۲۸ مرداد؛ تصادف ۲ کودتا و قیاس ۲ جامعه

برای اولین بار در طول تاریخ، سالگرد وقایع خاص ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ خورشیدی با دهم محرم سال ۶۱ قمری با هم تقارن یافته است؛ دو روز سرنوشت‌ساز که اولی سیر تاریخ معاصر ایران و دومی در سطحی وسیع حیات جهان اسلام را تغییر داد.   مقصود از این یادداشت کوتاه به هیچ وجه قیاس

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات