مرگ هم دیگر خطرناک نیست!
رهاشدگی مساله مهاجرت

مرگ هم دیگر خطرناک نیست!

مهاجرت در میان نخبگان و دانشگاهیان مساله‌ای است که از دید بسیاری برای کشور هزینه‌های سنگینی‌تری به بار می‌آورد. سالنامه آماری رصدخانه مهاجرت ایران می‌گوید سال ۱۴۰۱، تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور با افزایشی تقریبا ۴ برابری از ۱۷ هزار و ۴۴۲ دانشجو در سال ۲۰۰۰ به ۶۶ هزار و ۷۰۱ دانشجو در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

دلایل ساده‌ برای نماندن

دلایل ساده‌ برای نماندن

در روزهایی که فشارهای روانی و اقتصادی در جامعه رو به افزایش نشان می‌دهد، مساله مهاجرت به خصوص مهاجرت نخبگان ابعاد گسترده‌تری می‌یابد.   به گزارش رسانه‌ها، رتبه مهاجرفرستی ایران در سال ۲۰۲۰ و از میان ۲۳۲ کشور ۵۳ بوده است. حالا برخی از کارشناسان می‌گویند با این شرایط اقتصادی و اجتماعی احتمالا موج جدیدی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات