مقالات تند مهدی نصیری علیه غرضی و زنگنه

مقالات تند مهدی نصیری علیه غرضی و زنگنه

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۷۶ ساعت شش بعد از نماز صبح، براى کوه‌نوردى به دربند رفتیم. از راه سربند به ارتفاعات تا روستاى پس‏‌قلعه رفتیم و برگشتن از راه پس‌قلعه مراجعت ‏کردیم. در حاشیه پس‌‏قلعه، تعداد زیادى قهوه‌‏خانه و کافه است. با تعداد زیادى از مردم و کوه‏نوردان در مسیر برخورد و احوال‏ پرسى‏ کردیم. در

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات