هشدار بعد از فاجعه؛ موتورسواری که کاراتر از سیستم مدیریت بحران بود

هشدار بعد از فاجعه؛ موتورسواری که کاراتر از سیستم مدیریت بحران بود

سیل دروازه قرآن شیراز در پنجم فروردین سال ۹۸ به لطف دستکاری مسیل این منطقه، ۲۱ نفر قربانی برجای گذاشت. تا عصر روز اول مرداد در گوشه‌‌ای دیگر از فارس، همین آمار برای سیل دیروز رودبال تکرار و مع‌الاسف بر آن افزون شد.   تصویری از سیل فروردین ۹۸ در شیراز   در پی حادثه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات