مشق عشق در مکتب خراسان/داستان آثار محمدرضا شجریان در دهه شصت

مشق عشق در مکتب خراسان/داستان آثار محمدرضا شجریان در دهه شصت

نگاه و نگرش محمدرضا شجریان به موسیقی سنتی، شعر و ادبیات پارسی و زمان‌بندی تولید آثار را با نگاهی گذرا به آثار تولید شده او در دهه شصت می‌توان به خوبی دریافت. آنجا که آثار او با آلبومی با نگاه گزنده به رویدادهای سیاسی و اجتماعی آغاز می‌شود و سپس بر طلب عشق، عشق ورزی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات