مکتب یا مدرسه؟

مکتب یا مدرسه؟

چندی قبل نمایندگان مجلس، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا مجوز ایجاد مدرسه مسجدمحور یا مرکز آموزش و پرورشی مسجدمحور را  به صورت مشروط به متقاضی بدهد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات