کمونیستی که  با رویای سوسیال دموکراسی نظام دوقطبی را به هم ریخت

کمونیستی که  با رویای سوسیال دموکراسی نظام دوقطبی را به هم ریخت

«میخائیل سرگئیویچ گورباچف» آخرین رهبر به جا مانده از دوره جنگ سرد که سه شنبه هشتم شهریور در ۹۱ سالگی درگذشت، وقتی در سال ۱۹۸۵ به عنوان نیروی جوان و تازه نفس به دبیرکلی حزب کمونیست شوروی انتخاب شد، کمتر کسی و شاید حتی خودش هم فکرش را نمی‌کرد تا ۶ سال بعد، عنوان آخرین

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات