چینی‌ها گرای کابل را به طالبان می‌دادند؟

چینی‌ها گرای کابل را به طالبان می‌دادند؟

چینی‌ها در حال حاضر بزرگترین حامی اعطای مشروعیت بین‌المللی به حکومت طالبان به شمار می‌آیند و بارها مساله شناسایی دولت موقت طالبان را مطرح ساخته‌اند.   به گزارش ایران مامن، به تازگی گزارش‌هایی منتشر شده که حاکی از ضربات سایبری از مبدا چین به دولت سابق افغانستان است و شائبه زمینه‌سازی روی کارآمدن طالبان از

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات