تدریس زبان‌های غیرانگلیسی در آموزش و پرورش؛ نوشداریی بعد از مرگ سهراب

تدریس زبان‌های غیرانگلیسی در آموزش و پرورش؛ نوشداریی بعد از مرگ سهراب

اردیبهشت ماه سال 95 بود که مخالفت رهبر انقلاب با یکه‌تازی زبان انگلیسی در برنامه تدریس زبان خارجی آموزش و پرورش بار دیگر ابزار شد. هرچند همزمان اظهار نظر «حسن روحانی» رئیس جمهوری در خصوص نحوه پیوند انگلیسی با زبان علم دنیا حاشیه‌هایی را به دنبال داشت اما گویا آموزش و پرورش جدی‌تر از قبل

مداد مشکی

نرخ ارز