توپ حذف ارز ترجیحی در زمین دولت؛ وحشت از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

توپ حذف ارز ترجیحی در زمین دولت؛ وحشت از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

در میانه دعواها بر سر حذف یا ادامه تزریق ارز ترجیحی به اقتصاد کشور، «حمیدرضا حاجی بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق گفته بود اگر مجلس به این نتیجه برسد که دولت قادر است بدون آسیب‌زدن به معیشت و سفره مردم، گام حذف ارز ترجیحی را بردارد، مجلس حتما کمک می‌کند.   به نوشته «اقتصاد نیوز» یکی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات