فراموشی طبیعی!

فراموشی طبیعی!

قطار مترو می‌خواهد حرکت کند که صدای دستفروش می‌آید: مداد ابرو، سایه ابرو، ریمل ابرو، هاشور ابرو، ژل ابرو؛ پنج ابزار مختلف فقط برای چند تار مویی که بالای چشم‌هامان روییده است. دستفروش، نام وسیلۀ دیگری را هم می‌برد که نمی‌دانم چیست.   از او می‌پرسم: کانسیلر که می‌گویید، کدام‌یکی از این‌ها است؟   جعبه‌ای

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات