کاری که گرما با ما می‌کند

کاری که گرما با ما می‌کند

وضعیت آب و هوایی جهان نگرانی‌های زیادی را درباره افزایش میزان تلفات مستقیم گرمایش زمین برانگیخته است ضمن آن که شمار بیشتری به واسطه پیامدهای این اوضاع جان و سلامتی خود را از دست خواهند دارد.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات