نسل‌کشی کانادایی در ژانر کودک‌کشی

نسل‌کشی کانادایی در ژانر کودک‌کشی

در ادامه کاوش مدرسه بومیان در کانادا، ۱۸۲ گور بی‌نشان دیگر کشف شد. گورهای دسته‌جمعی نشانه‌ قوی از نسل‌کشی است اما ماجرا وقتی بیشتر تراژیک می‌شود که این گورها برای کودکان بی‌نوا باشد. درواقع قاتلان با هدف صرف نسل‌کشی سعی کردند ریشه را بزنند.     پیشتر در این کشور دو گور دسته جمعی شامل

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات