۱۱۲؛ شماره‌ای که هم امداد می‌دهد هم نجات

۱۱۲؛ شماره‌ای که هم امداد می‌دهد هم نجات

قرارگرفتن بین شماره‌های ١١٠ و ١١۵ به‌ عنوان شماره‌های اضطراری و امدادی شناخته‌شده به وسیله مردم، بین‌المللی‌بودن شماره ١١٢ از سوی اتحادیه اروپا (١٩٩٠) و اجرای آن در بیش از ١٠٠ کشور دنیا، تعریف شماره ١١٢ به‌ عنوان شماره تماس اضطراری در بیشتر گوشی‌های هوشمند و نسل جدید، امکان تماس با شماره اضطراری ١١٢ بدون

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات