وعده ساخت چهار میلیون مسکن و کلنگی که در هوا مانده

وعده ساخت چهار میلیون مسکن و کلنگی که در هوا مانده

«سیدابراهیم رئیسی» با دستگاه‌های دولتی اتمام حجت کرد و متذکر شد این دستگاه‌ها فقط تا پایان شهریورماه فرصت دارند در راستای نهضت ملی مسکن اراضی در اختیار خود را برای احداث مسکن واگذار کنند.   به گزارش ایران مامن، رییس دولت صبح روز یکشنبه به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان

مداد مشکی

نرخ ارز