برنامه تازه «داده ابری» آمریکا برای رصد توان نظامی رقبا

برنامه تازه «داده ابری» آمریکا برای رصد توان نظامی رقبا

آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) برنامه تازه‌ای در توسعه سیستم‌های جدید مدیریت «داده ابری» اجرا کرده است.   این سیستم که با عنوان «سیستم سریع ذخیره سازی و تحلیل به کمک ماشین» نامیده می شود از قابلیتی برخوردار است که می تواند حجم عظیم داده های جمع آوری شده از سوی جامعه اطلاعاتی را با

مداد مشکی

نرخ ارز