فراموشی طبیعی!

فراموشی طبیعی!

قطار مترو می‌خواهد حرکت کند که صدای دستفروش می‌آید: مداد ابرو، سایه ابرو، ریمل ابرو، هاشور ابرو، ژل ابرو؛ پنج ابزار مختلف فقط برای چند تار مویی که بالای چشم‌هامان روییده است. دستفروش، نام وسیلۀ دیگری را هم می‌برد که نمی‌دانم چیست.   از او می‌پرسم: کانسیلر که می‌گویید، کدام‌یکی از این‌ها است؟   جعبه‌ای

«نچرال بیوتی»؛ خشونت بیشتر علیه بدن؟

«نچرال بیوتی»؛ خشونت بیشتر علیه بدن؟

ماهیت و مصداق زیبایی مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر، این روزها تغییری اساسی را تجربه می کند. مفهوم و مولفه‌های زیبایی در مورد زنان، بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلفی شده است. دستیابی به مفهوم تازه زیبایی و نزدیک کردن خود به استانداردهایی که از زیبایی در شبکه های مجازی تبلیغ می شود، فشارهای

مداد مشکی

نرخ ارز