فاز دوم جراحی سیاسی

فاز دوم جراحی سیاسی

«مصطفی تاجزاده آخرین نفر نخواهد بود»؛ این توییت علیرضا سلیمانی سردبیر رجانیوز خبر از بازداشت‌هایی ادامه‌دار داشت. همزمان با بازداشت تاجزاده، خبر دستگیری محمد رسول اف و مصطفی آل احمد منتشر شد؛ ۲ سینماگری که به گزارش ایرنا روز هفدهم تیرماه به خاطر امضای بیانیه موسوم به «تفنگت را زمین بگذار» در ارتباط با حادثه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات