مچ‌اندازی اینترنتی پکن و واشنگتن در آفریقا

مچ‌اندازی اینترنتی پکن و واشنگتن در آفریقا

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی و در جنوب صحرای آفریقا یعنی جایی که کمتر از 30 درصد از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند بیشتر دولت‌های این منطقه از سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های دیجیتال کشورهای خود به دلیل یارانه‌های دولت چین بر این خدمات و در نتیجه ارزان‌قیمت تمام ‌شدن تعرفه اتصال به اینترنت استقبال می‌کنند

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات