سلامی به یک آغاز سخت برای خبرنگاری

سلامی به یک آغاز سخت برای خبرنگاری

دوره پر فراز و نشیب دولت‌داری «تدبیر و امید» سرانجام اندکی مانده به روز خبرنگار به پایان رسید؛ دوره‌ای که با امیدهای بسیاری آغاز شد اما «حسن روحانی» کسی نبود که بتواند از پشتوانه اعتماد و رای مردم برای رضایت و بهبود شرایط زندگیشان استفاده کند.   اندک کسانی که هنوز طرفدار روحانی‌اند و حتی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات