مواضع مگسی

مواضع مگسی

«سیدابراهیم رئیسی» صبح روز شنبه شانزدهم مهرماه (دومین شنبه ناآرام ۱۴۰۱) برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز آموزش عالی سراسر کشور به دانشگاه الزهرا(س) رفت؛ تنها دانشگاه دخترانه کشور که البته طیفی از دانشجویانش با شعارهایشان روی خوشی به رئیس‌جمهوری نشان ندادند.   رئیسی در سخنرانی خود ضمن تکرار وعده‌هایی چون شغل‌آفرینی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات