۲ تجربه از سه کودتا
محمد موسی کاظمی

۲ تجربه از سه کودتا

از کودتای ۲۸ مرداد، ۶۹ سال می‌گذرد. با اینکه پس از آن وقایعی چون انقلاب اسلامی رخ داد و شاه «باژگونی رهیده» را به طور قطعی  و همیشگی از مسند قدرت کنار زد، اما این باعث نشد تا واقعه کودتا در تاریخ معاصر از اهمیت بیافتد.   کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در واقع سومین کودتا

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات