پس‌لرزه‌های شکدم

پس‌لرزه‌های شکدم

در گیرودار اخبار مربوط به جنگ اوکراین که نگاه‌ها را به خود دوخته، شبکه‌ها و کاربران مجازی توجه ویژه‌ای را به ماجرای کاترین شکدم نشان می‌دهند.   طی روزهای اخیر توئیت و پست‌های زیادی با محتوایی که ادعا می‌شود از مصاحبه وی با «تایمز اسرائیل» انتخاب شده انتشار می‌یابد؛ محتوایی که خلاصه آن می‌گوید رقابتی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات